Publications of 2013

Publications of 2013

Ping-Yi Ho, Jen-Yu Sun, Shao-Hsuan Kao, Chia-Yu Kao, Shang-Hong Lin, Shiang Lan, Wei-Hsuan Tseng, Chih-I Wu, Ching-Fuh Lin 
Solar Energy Materials and Solar Cells, 119, 235-240 (2013)

Jen-Yu Sun, Wei-Hsuan Tseng, Shiang Lan, Shang-Hong Lin, Po-Ching Yang, Chih-I Wu, Ching-Fuh Lin
Solar Energy Materials and Solar Cells, 109, 178-184 (2013)

Hong-Jhang Syu, Shu-Chia Shiu, Yung-Jr Hung, Chen-Chih Hsueh, Tzu-Ching Lin, Thiyagu Subramani, San-Liang Lee, Ching-Fuh Lin
Prog. PhotovoltRes. Appl., 21, 1400-1410 (2013)

Huo, L.; Li, Z.; Guo, X.; Wu, Y.; Zhang, M.; Ye, L.; Zhang, S.; Hou, J
Poly. Chem. 2013, 4, 3047-3056.

Zhang, S.; Ye, L.; Wang, Q.; Li, Z.; Guo, X.; Huo, L.; Fan, H.*; Hou, J
J. Phys. Chem. C 2013, 117, 95509557

Wei Zhang, Ye Huang, Ya-Dong Xing, Yang Jing, Long Ye, Li-Min Fu, Xi-Cheng Ai, Jian-Hui Hou, and Jian-Ping Zhang
Optics Express, 2013, Volume 21, 241-249

P Wang, XF Gou, WT Fan, CC Sun 
Advanced Materials Research, 2013 - Trans Tech Publ

C.C. Chen, L. Dou, J. Gao, W. H. Chang, G. Li, and Y. Yang
Energy Environ. Sci,. 2013, 6, 2714-2720

T.F. Yeh, S. J. Chen, C. S. Yeh, and H. Teng
J. Phys. Chem. C, 2013, 117(13), 6516-6524

S. Y. Chang, H. C. Liao, Y. T. Shao, Y. M. Sung, S. H. Hsu, C. C. Ho, W. F. Su, and Y. F. Chen
J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 2447-2452

Y. C. Huang, H. C. Chia, C. M. Chuang, C. S. Tsao, C. Y. Chen, W. F. Su
Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 114, July 2013, 24-30

C. H. Chiang, and C. G. Wu
Organic Electronics, Volume 14, Issue 7, July 2013, 1769-1776

P. N. Yeh, T. H. Jen, Y. S. Cheng, and S. A. Chen
Solar Energy Materials and Solar Cells, 2013

Alagesan Subramanian, C. Y. Ho, and H. Wang
Journal of Alloys and Compounds, Volume 572, 2013, 11-16

J. You, C. C. Chen, Z. Hong, Ken Yoshimura, Kenichiro Ohya, R. Xu, S. Ye, J. Gao, G. Li, and Y. Yang
Advanced Materials, Volume 25, Issue 29, 3973-3978, 2013

L. Dou, C. C. Chen, Ken Yoshimura, Kenichiro Ohya, W. H. Chang, J. Gao, Y. S. Liu, Eric Richard, and Y. Yang
Macromolecules, 2013, 46 (9), 3384-3390 

Jingbi You, Letian Dou, Ken Yoshimura, Takehito Kato, Kenichiro Ohya, Tom Moriarty, Keith Emery, Chun-Chao Chen, Jing Gao, Gang Li and Yang Yang.
Nature Communications, 4, 1446 (2013)

Letian Dou, Wei-Hsuan Chang, Jing Gao, Chun-Chao Chen, Jingbi You, Yang Yang.
Advanced Materials, 25, 825-831 (2013)

Vladan Jankovi, Yang (Michael) Yang, Jingbi You, Letian Dou, Yongsheng Liu, Puilam Cheung, Jane P. Chang and Yang Yang.
ACS Nano, 7, 3815-3822 (2013)

Zhongqiang Wang, Daisuke Yokoyama, Xiao-Feng Wang, Ziruo Hong, Yang Yang and Junji Kido.
Energy and Environmental Science, 6, 249-255 (2013)

Jingbi You, Letian Dou, Ziruo Hong, Gang Li, Yang Yang.
Progress in Polymer Science, published online (2013)

Yongsheng Liu, Yang (Michael) Yang, Chun-Chao Chen, Qi Chen, Letian Dou, Ziruo Hong, Gang Li, Yang Yang.
Advanced Materials, published online (2013)

Wan-Ching Hsu, Ingrid Repins, Carolyn Beall, Clay DeHart, Glenn Teeter, Bobby To, Yang Yang, Rommel Noufi.
Solar Energy Materials and Solar Cells, 113, 160-164 (2013)